Vlerat tona

Anio Oil and Gas Sh.A është e përkushtuar të ruajë mjedisin dhe të mbështesë banorët në zonën ku ushtron aktivitetin. Ne jemi të përkushtuar të mbështesim projektet dhe nismat që përshtaten me kontekstin lokal dhe ndihmojnë në zhvillimin e zonës ku ushtrojmë operacionet tona. Synimi ynë është të bëjmë biznes sipas parimeve të tregëtisë së lirë, por njëkohësisht të jemi edhe një “Qytetar i Mirë”, duke mbështetur komunitetin e zonave ku ushtrojmë aktivitetet tona.