Transparenca

Transparenca është një nga kriteret kryesore për të bërë biznes të qëndrueshëm dhe si i tillë, ky kriter respektohet me rigorozitet nga ne. Të gjitha pagesat e kryera nga kompania jonë kundrejt shtetit shqiptar do të publikohen në mënyrë periodike në këtë faqe, ashtu si edhe bilancet tona të certifikuara nga ekspertë kontabël të pavarur.