Stafi drejtues

Anio Oil and Gas Sh.A ka në përbërjen e saj inxhinierë dhe drejtues me eksperiencë dhjetëra-vjeçare në industrinë e naftës në Shqipëri. Stafi ynë i kualifikuar ka një eksperiencë të gjerë në operacionet hidrokarbure dhe njohuri thelbësore të vendburimit Ballsh – Hekali. Në stafin drejtues të Anios përfshihen 11 Inxhinierë të profileve të ndryshme si: Prodhim Nafte, Gjeolog, Teknolog, Mekanik, Elektrik, Mjedisi, etj. Ndërkohë, se bashku me teknikët dhe punonjësit e tjerë, numri i të punësuarve në shoqërinë Anio Oil and Gas sh.a është rreth 125 persona.

Stafi drejtues

  • Alban Peza – Administrator i Shoqërisë
  • Flamur Gishto – Drejtor i Departmentit Teknik
  • Idlir Gero – Drejtor Operacionesh
  • Ilir Çela – Përgjegjës për Trajtimin e Naftës
  • Kamber Memalla – Përgjegjës për Shitjen dhe Marrëdhëniet me Autoritetet Doganore
  • Klarinda Esmasllari – Drejtore e Departamentit të  Financës
  • Nevila Kullojka – Drejtore e Departamentit Juridik
  • Artan Cura – Drejtor i Burimeve Njerëzore
  • Rita Moco – Përgjegjëse për Mjedisin dhe Marrëdheniet me Komunitetin
  • Erjon Alushaj – Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë