Stafi drejtues

Anio Oil and Gas Sh.A ka në përbërjen e saj inxhinierë dhe drejtues me eksperiencë dhjetëra-vjeçare në industrinë e naftës në Shqipëri. Stafi ynë i kualifikuar ka një eksperiencë të gjerë në operacionet hidrokarbure dhe njohuri thelbësore të vendburimit Ballsh – Hekali. Në stafin drejtues të Anios përfshihen 11 Inxhinierë të profileve të ndryshme si: Prodhim Nafte, Gjeolog, Teknolog, Mekanik, Elektrik, Mjedisi, etj. Ndërkohë, se bashku me teknikët dhe punonjësit e tjerë, numri i të punësuarve në shoqërinë Anio Oil and Gas sh.a është rreth 108 persona.

Stafi drejtues

 • Alban Peza – Administrator i Shoqërisë
 • Flamur Gishto – Këshilltar Teknik
 • Nevila Kullojka – Juriste
 • Idlir Gero – Drejtor Operacionesh
 • Arva Luzi – Drejtore e Financës
 • Artan Cura – Drejtor i Burimeve Njerëzore
 • Ilir Çela – Përgjegjës i Shërbimeve Ndihmëse/ Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
 • Marjana Leskaj – Përgjegjëse e Shërbimeve Elektrike
 • Kamber Memalla – Përgjegjës për Shitjen dhe Marrëdhëniet me Autoritetet Doganore
 • Rita Moco – Përgjegjëse për Mjedisin dhe Marrëdheniet me Komunitetin
 • Edmond Mukli – Inxhinier Fushe/Supervizor për Remontin Nëntokësor