Prodhimi ndër vite

Vendburimi i Ballsh-Hekalit është vënë në shfrytëzim në vitin 1967, duke arritur një prodhim vjetor prej 13.410 ton naftë. Vitet e para të shfrytëzimit të këtij vendburimi kanë qenë shumë produktive, ku sasia më e lartë e prodhuar ndonjëherë është arritur në vitin 1972 me 383,010 ton naftë në vit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti  ALBPETROL  TAA/ANIO  TOTALI
1967                13,410.00             13,410.00
1968                45,571.00             45,571.00
1969             150,110.00           150,110.00
1970             312,554.00           312,554.00
1971             380,000.00           380,000.00
1972             383,010.00           383,010.00
1973             366,012.00           366,012.00
1974             369,534.00           369,534.00
1975             301,796.00           301,796.00
1976             245,951.00           245,951.00
1977             206,435.00           206,435.00
1978             180,746.00           180,746.00
1979             157,700.00           157,700.00
1980             144,946.00           144,946.00
1981             122,884.00           122,884.00
1982             112,114.00           112,114.00
1983             111,045.00           111,045.00
1984             118,352.00           118,352.00
1985             126,092.00           126,092.00
1986             136,158.00           136,158.00
1987             137,893.00           137,893.00
1988             140,293.00           140,293.00
1989             126,745.00           126,745.00
1990             105,701.00           105,701.00
1991                65,346.00             65,346.00
1992                36,060.00             36,060.00
1993                33,836.00             33,836.00
1994                29,588.00             29,588.00
1995                28,691.00             28,691.00
1996                26,071.00             26,071.00
1997                16,463.00             16,463.00
1998                16,044.00             16,044.00
1999                13,044.00             13,044.00
2000                14,905.00             14,905.00
2001                17,347.00             17,347.00
2002                19,006.00             19,006.00
2003                20,263.00             20,263.00
2004                20,346.00             20,346.00
2005                22,244.00             22,244.00
2006                23,330.00             23,330.00
2007                22,188.70                  576.40             22,765.10
2008                16,667.10               4,962.00             21,629.10
2009                15,456.00               5,724.00             21,180.00
2010                13,441.00               5,433.50             18,874.50
2011                13,942.00               5,906.00             19,848.00
2012                14,114.50               7,641.50             21,756.00
2013                12,029.60               5,883.76             17,913.36
2014                17,469.00               6,185.56             23,654.56
2015                18,977.50               5,793.41             24,770.91
2016                20,243.50               3,567.78             23,811.28
2017                18,935.00               3,177.80             22,112.80
2018                10,578.50               6,691.92             17,270.42
2019                  1,021.80            24,439.17             25,460.97
2020                                 –            26,192.76             26,192.76
2021                                 –            27,733.99             27,733.99
2022                                 –            10,258.60             10,258.60
TOTALI      5,092,700.20      150,168.14   5,242,868.34