Njoftime

Njoftim për pjesëmarrje në tender konkurues

Kryerja e shërbimeve punimeve të remontit nëntokësor në vendburimin Ballsh-Hekal për vitin 2021 Njoftim per pjesemarrje ne tender konkurues

Fituesit e World Oil Awards 2020

HOUSTON— Më 15 tetor, Çmimet Botërore të Naftës për vitin 2020 shfaqën inovacionet dhe udhëheqësit kryesorë të industrisë së naftës dhe gazit, në një ngjarje të parë të këtij lloji. Këtë vit, më shumë se 270 nominime u dorëzuan nga mbi 90 kompani prej më shumë se dymbëdhjetë vendesh në botë. U zgjodhën 84 finalistë […]

Njoftim për Ankand

Shitje e naftës brut

Njoftim për ankand

Njoftim i ankandit per shitjen e naftes brut nga shoqeria Anio Oil&Gas sha

Prodhimi i vitit 2019 në vendburimin Ballsh-Hekal

Prodhimi vjetor i shoqërisë ANIO për vitin 2019 ka qenë 24,439.785 Ton, ose 153,970.645 barrela. Së bashku me prodhimin e shoqërisë “Albpetrol”sh.a në vendburim, prej 1058 Ton, prodhimi i vitit 2019 në vendburimin Ballsh-Hekal rezulton në vlerën 25,497.98 Ton. Ky prodhim është prodhimi më i lartë i realizuar në këtë vendburim që prej vitit 1997. […]

Studentët e Gjeologji Minierave vizitojnë vendburimin e Ballshit

Një grup studentësh të Fakultetit të Gjeologji Minierave kanë zhvilluar një vizitë studimore në vendburimin “Ballsh-Hekal”, i cili administrohet nga Anio Oil and Gas sh.a. Studentët, të shoqëruar nga pedagogët Luan Nikolla dhe Besnik Ago, janë njohur me vendburimin e Ballsh-Hekalit si dhe kanë vizituar nga afër disa prej puseve. Të interesuar kryesisht për gjeologjinë […]

Anio Oil&Gas sh.a nis procedurën për marrjen e lejes zhvillimore për rehabilitimn e Vendburimit “Ballsh-Hekal”

Kompania Anio Oil and Gas sh.a ka nisur procedurën për marrjen e lejes zhvillimore për projektin e rehabilitimit të Vendburimit “Ballsh-Hekal”. Në kuadër të këtij procesi, një etapë e rëndësishme ka qenë paraqitja e aplikimit për “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” dhe konsultimet e projektit me komunitetin e zonës, pushtetin vendor, drejtoritë rajonale të […]

Njoftim për punësim

Specialist në Drejtorinë e Financës – Ekonomist/e Sektori                                                                                                                                               […]

Njoftim për pjesëmarrje në tender konkurrues

Kryerja e shërbimevepunimeve të remontit nëntokësor në vendburimin Ballsh-Hekal

Njoftim për pjesëmarrje në tender konkurues

Kryerja e shërbimevepunimeve të remontit nëntokësor në vendburimin Ballsh-Hekal për vitin 2020